Порядок особистого прийому

 ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому

громадян у Державному архіві Полтавської області

  1. Загальні положення

 1.1.  Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Полтавської області  (далі – держархів області).

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом
громадян, є: виконання положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного  права на звернення; сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до держархіву області, відповідно до чинного законодавства.

       2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Особистий прийом громадян проводиться директором, заступником директора та заступником директора – начальником відділу інформації та використання документів (далі – керівництво держархіву області) згідно із затвердженим графіком в установлені дні у приміщеннях адміністративних корпусів по вулицях Зигіна, 1-а (кімнати №№ 3, 8) та Пушкіна, 18/24 (кімната      № 12).

2.2. Прийом Героїв  Радянського  Союзу,  Героїв  України,   Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

2.3. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються  ветерани  війни та праці,  інваліди,  громадяни,  які постраждали  внаслідок  Чорнобильської   катастрофи,   багатодітні сім’ї, одинокі матері   та   інші  громадяни,  які  потребують соціального захисту та підтримки.

2.4. Доступ громадян  на особистий прийом до керівництва  держархіву області  здійснюється згідно з графіком прийому громадян керівництвом  держархіву області за документом, що посвідчує особу. У цьому випадку черговий на посту охорони  на прохання відвідувача по телефону отримує дозвіл керівника, який веде прийом громадян.

2.5. Вхід до приміщень держархіву області відвідувачам у верхньому одязі, у нетверезому стані, із спиртними напоями, з портфелями, господарськими та спортивними сумками, пакунками  забороняється. Верхній одяг та предмети, вхід з якими до приміщення архіву заборонений,  залишаються для зберігання у чергового на посту охорони.

2.6. Особистий прийом громадян керівництвом держархіву області здійснюється як за попереднім записом, так і без нього. Прийом здійснюється у порядку черги. Громадяни, які записалися на прийом, не мають переваг на першочергове звернення.

2.7. Попередній запис на особистий прийом до керівництва держархіву області проводиться відповідальним працівником щоденно з 8-00 до 12-00 та з  15-00 до 17-15 (у п’ятницю з 14-00 до 16-00) у приймальні, а також за телефоном     7-23-31.

2.8. Інформація про Порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом держархіву області та відповідальними працівниками столів довідок розміщується на стендах у фойє обох корпусів держархіву області.

2.9. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва держархіву області відповідальним працівником з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, вивчаються документи, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється журнал попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва держархіву області.

2.10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

2.11. Громадяни,  визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.12. Керівництво держархіву області, що здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду, поставлених відвідувачем, питань може залучати відповідальних працівників структурних підрозділів та архівних установ області або одержувати від них документи чи інформацію, необхідну для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

2.13. Розгляд питань, які не потребують прийняття рішення керівництвом держархіву області (надання громадянам усних роз’яснень, консультацій, прийняття заяв від громадян для надання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів  тощо), здійснюють відповідальні працівники столів довідок (у корпусі № 1 кім. № 6, у корпусі № 2 - кім. № 2).

2.14. Керівництво держархіву області під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства  обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.15. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин,
не входить до компетенції держархіву області, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування,  підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.16. Письмова заява, подана громадянином на особистому прийомі, розглядається у порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, яка  виконує її повноваження.

2.17. При повторному зверненні громадянина розглядаються попередні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, та надаються необхідні роз’яснення.

2.18. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

2.19. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348  „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації”.

2.20. Керівництво держархіву області  несе цивільну, адміністративну або  кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України „Про звернення громадян”

 ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву Полтавської області

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ

ПОСАДА

ДНІ ПРИЙОМУ

ГОДИНИ

Гудим Валентина

Володимирівна

директор

понеділок

16.00-17.30

Бондаренко

Марія Іванівна

заступник директора

середа

16.00-17.30

Пустовіт

Тарас Павлович

заступник директора – начальник відділу інформації та використання документів

четвер

15.30-17.30

 


Друк   E-mail