Звернення громадян - користувачам

Інформація

   щодо впровадження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі,територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України

від 19.11.2013 № 243

19 листопада 2013 року було затверджено новий Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (наказ Міністерства юстиції України №2438/5 від 19.11.2013), де були внесені деякі зміни щодо роботи читальних залів та оформлення користувачів.

Найбільш суттєвою зміною відповідно нового Порядку стала вимога щодо оформлення заяви користувачів читального залу, до якої потрібно долучати фотокартку 3х4 см для формування особової справи користувача (додаток 3 до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам). У державному архіві крім Порядку також діє наказ директора Державного архіву Полтавської області від 04 січня 2016 року № 2 «Про заходи щодо організації зберігання документів НАФ».

Відповідно до вищезазначених Порядку та наказу основними вимогами щодо роботи користувачів у читальних залах є:

1. Архів надає користувачам відповідно до їхніх замовлень документи НАФ (справи, кіно-, фоно-, відеодокументи), довідковий апарат (довідники, путівники, описи, каталоги, огляди, покажчики, картотеки тощо), а за необхідності і згоди керівництва архіву – облікові документи (справи фондів, реєстри описів фондів).

2. Оригінали унікальних документів заборонено видавати до читального залу архіву.

3. Замовлення на видачу описів і справ у читальні зали приймаються щоденно з 8.00 до 10.00 (за винятком особливих чи термінових випадків).

4. Видаються документи із архівосховищ лише на підставі письмового замовлення користувача на видачу описів, справ до 15.00.

5. Користувачеві може бути видано щоденно не більше:

- 5 томів описів;

- 10 бюксів мікрокопій документів;

- однієї тисячі аркушів архівних справ (але загалом не більше 10 справ).

6. Документи видаються із сховищ на строк:

- до 5 робочих днів – описи;

- до одного місяця – копії документів НАФ;

- до 10 робочих днів – оригінали документів НАФ.

7. Друковані видання, примірники описів, що зберігаються безпосередньо в читальних залах архівів, видаються користувачам у день замовлення. Строк видавання інших описів, справ, документів не повинен перевищувати двох робочих днів від часу оформлення замовлення, без урахування дня замовлення.


Друк   E-mail