Історико-краєзнавча спадщина Віри Никанорівни Жук у документ

 У 2015 році Державним архівом Полтавської області було прийнято на державне зберігання фонд особового походження Жук Віри Никанорівни (1928 – 2008) – кандидата історичних наук, Заслуженого працівника культури УРСР, краєзнавця. 

Про її непростий життєвий шлях, службову і наукову діяльність розповідають документи, які були передані до Державного архіву Полтавської області. Відтак особовий фонд  дослідниці (ф.р-9164) тепер має таку назву:  «Жук Віра Никанорівна (1928 - 2008) – кандидат  історичних наук, Заслужений працівник культури УРСР, краєзнавець»; документи охоплюють період від 1936 по 1999 рр.

Одна із істинних любителів і знавців рідного краю другої половини ХХ ст. Віра Никанорівна Жук народилася 12 квітня 1928 року у с. Кривуші Кременчуцького району (нині у складі м. Кременчука). Навчалася у Кривушанській неповній середній школі. У 1950 р. вступила до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, на історичний факультет, який і закінчила (історико-архівний відділ) у 1955 р. з відзнакою. За розподілом була направлена на роботу в Державний архів Полтавської області, де пропрацювала понад 30 років, спочатку на посадах наукового та старшого наукового співробітника, згодом – начальника відділу використання та публікації документів. Під час роботи в державному архіві стала справжнім спеціалістом архівної справи, тут сповна розкрився її талант дослідника і краєзнавця.

Віра Никанорівна Жук упродовж десятиліть активно займалася дослідженням історії архівної справи, брала участь у підготовці наукових видань, зокрема: Путівника Державного архіву Полтавської області, збірників документів «Полтаві – 800 років. 1174-1974» (К.: Наукова думка, 1974), «Полтавщина у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.» (К.: Наукова думка, 1975). Особливо треба відзначити її роль у підготовці та виданні тому «Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область» (К., 1967), енциклопедичного довідника «Полтавщина» (К: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1992. – 1024 с.). Вона цікавилася багатьма питаннями, але все ж улюбленими темами дослідниці були: українсько-болгарські взаємини ХІХ ст., історія населених пунктів Полтавщини та культових споруд тощо.

Для багатьох колег-архівістів Віра Жук була і залишається беззаперечним авторитетом, вона вражала оточуючих своїми знаннями, працездатністю, дисциплінованістю та вимогливістю. Про високий фаховий рівень архівіста свідчить хоча б той факт, що вона була одна з перших, хто назвав ще у 1970-х роках справжнє ім’я славетного теоретика сучасної космонавтики Юрія Кондратюка. Тож її добре знали у наукових колах України, Росії, Болгарії та ін. У 1975 р. за активну участь у підготовці і написанні тому «Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область» В. Н. Жук було присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури УРСР», а в травні 1977 р. при відділі історії і міжнародних відносин соціалістичних країн Інституту історії АН УРСР вона захистила кандидатську дисертацію за темою «Громадськість України в російсько-болгарських взаєминах 60-70-х років ХІХ століття».

З червня 1978 р. до вересня 1986 р. В. Н. Жук працювала в Полтавському педагогічному інституті імені В. Г. Короленка, спершу на посаді асистента, потім викладача, старшого викладача, доцента кафедри історії СРСР та УРСР. Сотні випускників історичного факультету цього навчального закладу сьогодні з вдячністю згадують свою улюблену викладачку, її лекції з допоміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства, уроки доброти і людяності. Після виходу на пенсію протягом кількох років вона продовжувала працювати в педінституті на посаді доцента. Практично до останніх днів свого життя ця тендітна жінка займалася видавничою діяльністю, писала на краєзнавчу тематику, виступала перед громадськістю, долучалася до духовного відродження краю.

Померла Віра Никанорівна Жук 03 листопада 2008 року у м. Полтаві.

У документах, що надійшли на зберігання до державного архіву відобразилися майже всі наукові зацікавлення дослідниці.

У фонді відклалися наукові та краєзнавчі праці В. Н. Жук, а саме: рукописи, книги, статті, нариси, інформації, огляди, довідники, рецензії, списки друкованих праць, програми наукових конференцій, інтерв’ю, виступи на радіо.

Особливу цінність має добірка зібраних Вірою Никанорівною Жук документів про відомих полтавців, історію населених пунктів Полтавщини, розвиток соціально-політичних рухів. Відклалися також листи, надіслані до Віри Жук та написані нею. Епістолярій дослідниці – це ціла епоха другої половини ХХ ст. Тут листування із колегами, викладачами, студентами, журналістами, краєзнавцями, журналістами. У листах поряд з відомостями особистого характеру є великий масив інформації про наукову роботу та краєзнавчі дослідження. У цьому величезному інформаційному блоці можна виокремити листи болгарських кореспондентів, що містять відомості про історичні події, які сприяли зміцненню дружби між українським і болгарським народами.

У фонді зберігаються також документи, що відображають громадську діяльність Віри Жук. Ці джерела розповідають про активну участь дослідниці у товариствах краєзнавців та охорони пам’яток історії та культури.

За документами біографічного характеру (автобіографія, характеристики, залікові книжки, членські квитки, похвальні та почесні грамоти, документи щодо закордонного відрядження) можна ґрунтовно простежити життєвий шлях дослідниці.

У даній публікації нами зроблено лише короткий огляд особового фонду В. Н. Жук. Та попри це, висновок тут однозначний – її внесок у розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині вагомий, а її науковий та творчий доробок заслуговує на прискіпливу увагу дослідників.

 

Ірина Дудяк, головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області


Друк   E-mail