Документи Державного архіву Полтавської області про життя славетного вченого Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея) (до Всесвітнього дня авіації та космонавтики)

12 квітня у всьому світі, починаючи з 1962 року, відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики.

Україна славиться відомими людьми, які в свій час взяли участь у розвитку цієї галузі, серед них і славетний вчений-дослідник Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Шаргей) – автор теорії космічних польотів та розробник ракетної техніки.

Поряд із питаннями космічного освоєння Всесвіту, Юрій Кондратюк займався проблемами промислової енергетики, використання сонячної енергії та енергії вітру, будівництва зерносховищ. Про його непростий життєвий шлях (своє прізвище вчений змушений був змінити з певних трагічних обставин), службову і наукову діяльність розповідають документи, які були передані до Державного архіву Полтавської області його рідними (ф.р-8828 «Колекція документів про Юрія Васильовича Кондратюка (Олександра Гнатовича Шаргея), видатного вченого в області космонавтики (1897-1941 рр.)» за 1906 – 1999 роки.

Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) був одним із перших творців і дослідників ракетної техніки та теорії космічних польотів, народився у м. Полтаві, батько його був студентом Київського університету, мати – вчителькою географії. У 1916 році юнак закінчив другу Полтавську чоловічу гімназію. На початку 1917 року він зацікавився проблемами міжпланетних станцій і незабаром закінчив рукописну роботу, присвячену цим питанням «Тем,кто будет читать, чтобы строить» (1919 р.). У цій роботі дослідник розглянув питання використання сонячної енергії за допомогою дзеркал-концентратів для потреб космічного корабля. У 1929 році вийшла з друку його основна робота «Завоевание межпланетных пространств», у якій була визначена послідовність перших етапів космічного простору.

Наукову та практичну зацікавленість представляє також опис пристрою окремих частин міжпланетного корабля, механізмів його управління та стабілізації. Поруч із розробкою проблем космонавтики відома винахідницька діяльність Ю. В. Кондратюка у галузі промислової енергетики та ін.

Юрій Кондратюк загинув у 1941 році, під час оборонних боїв під Москвою.

Колекція документів Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) уперше була передана до Державного архіву Полтавської області його двоюрідним братом Анатолієм Володимировичем Даценком у 1976 – 1977 рр., інша частина документів була виявлена та зібрана працівниками обласного архіву. Джерела відображають наукову і службову діяльність Юрія Кондратюка, містять відомості з його біографії, про його рідних, а також фотодокументи.

Досить цікавими є, зокрема, такі документи, як замітки до біографії Ю. В. Кондратюка до 1925 року, написані його двоюрідним братом А. В. Даценком, спогади сестри вченого Н. І. Шаргей, довідки, складені працівниками Полтавського обласного архіву. У незначній кількості відклалися у фонді і фотодокументи, зокрема фотоальбом про Юрія Кондратюка, виготовлений А. В. Даценком, у якому містяться світлини: Юрія Васильовича, його рідних, друзів, фотокопії робіт ученого, документів біографічного характеру та ін. Серед джерел представлені й статті з друкованих видань про діяльність Ю. В. Кондратюка, фотокопії спогадів сучасників вченого та ін.

У 1979 році до Державного архіву Полтавської області на зберігання надійшло ще 4 справи за 1926 – 1960 роки. У 1980 – 1981 роках робота з виявлення і збору документів про життя та діяльність Юрія Кондратюка продовжувалася. Частину документів було додатково передано двоюрідним братом вченого А. В. Даценком. Із документів було сформовано 22 справи за 1915 – 1981 роки. За цими документами можна простежити наукову і службову діяльність видатного вченого. Цікавими для дослідників є патенти і авторські свідоцтва на винахідницьку діяльність Юрія Кондратюка, сторінки рукопису «Тем, кто будет читать, чтобы строить», відгуки, анотації на роботи Юрія Васильовича, витинки із засобів масової інформації про вагомий вклад вченого у розвиток космонавтики.

Разом із тим деякі сторінки біографічного характеру не з’ясовані й досі. Відкритим, приміром, для дослідників залишається питання, пов’язане із останніми днями вченого. Тож велику цінність тут має документ, що містить відомості про уточнення дати загибелі Юрія Кондратюка (ф.р-8828, оп. 2, спр. 16). У ньому, зокрема зазначено: «… многие из приведенных документов грешат противоречиями: «…погиб в начале 1942 года, защищая подступы к столице…», «… в начале 1942 года, защищая Москву…», но оборонительный период Московской битвы завершился 04 декабря 1941 года. 05.12.1941 началось контрнаступление Красной Армии. Следовательно, если Ю. В. Кондратюк погиб при обороне Москвы, то только в 1941 году, до начала декабря…».

Цікавими є фотокопії портретів Юрія Кондратюка, які написані радянськими художниками, світлини Юрія (Георгія) Васильовича Кондратюка різних періодів та ін.

У 1994 році кандидатом історичних наук, краєзнавцем Вірою Никанорівною Жук було передано новий комплекс джерел, які значно доповнили фонд Юрія Васильовича Кондратюка цікавими знахідками. Частину документів, що надійшли на зберігання, склали фотографії моделей літаків 1926-1927 рр., 1941 р., при будівництві яких були використані наукові ідеї Юрія Кондратюка, фотографії мітингу, присвяченого відкриттю меморіальної дошки на будинку по вул. Комсомольській, 4, у якому народився видатний вчений, тощо. Відклалися й деякі публікації, серед них стаття Моніної Міли «Конструктор немецких ракет – Вернер Браун, он же белогвардеец А. Шаргей, он же русский инженер Юрий Кондратюк», що була опублікована у газеті «Свободные новости» у 1992 році, публікація Солодіна Володимира «Три смерти Юрия Кондратюка» – опублікована у газеті «Совершенно секретно»у 1992 році та ін.

У 2000 році підполковником у відставці, колишнім викладачем академії Н. Є. Жуковського, членом і дипломатом Федерації Космонавтики України, двоюрідним братом Ю. В. Кондратюка Анатолієм Володимировичем Даценком було здійснено останню передачу на державне зберігання 1294 документів, із яких було сформовано 126 справ за 1964 – 1999 роки.

У цьому блоці джерела відображають пошанування пам’яті Ю. В. Кондратюка як в СРСР, так і в незалежній Україні. Тут і створення у м. Полтаві музею авіації та космонавтики, відзначення ювілеїв Юрія Васильовича Кондратюка на Полтавщині, вшанування його пам’яті у м. Новосибірську, проведення різноманітних науково-теоретичних конференцій. Документи також розповідають про видатних діячів авіації, ракетної техніки і космонавтики, проведення наукових читань пам’яті К. Е. Ціолковського, С. П. Корольова, діяльність клубів юних авіаторів і космонавтів; розкривають дослідницьку діяльність А. В. Даценка (його наукові статті, тексти виступів і доповідей, методичні матеріали до лекцій). На фотодокументах представлено Центр імені Ю. В. Кондратюка м. Новосибірська, миттєвості проведення конкурсу на честь Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) у політехнічному технікумі м. Комсомольська, малюнок Костянтина Лісокобилки «Кондратюк Юрій Васильович (1897 - 1942)» та ін.

Опрацьовуючи документи зазначеного фонду ще раз переконуєшся, що талант нашого земляка, вченого-дослідника Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея) є справді неперевершеним.

Ірина Дудяк, головний спеціаліст відділу

інформації та використання документів

Державного архіву Полтавської області


Друк   E-mail