Історія

 

 

ІСТОРІЯ

Центральний історичний архів Полтавщини (1918-1922)

Губернський історичний архів (1922-1925)

Полтавський історичний архів (1925-1926)

Полтавський крайовий історичний архів (1926-1932)

Полтавський державний історичний архів (1932-1937)

Державний архів Полтавської області (1941-1958, з 1980)

Полтавський обласний державний архів (1958-1980)

Провідну роль в архівному будівництві і створенні класичного архівної установи краю зіграла Полтавська вчена архівна комісія (ПВАК), яка була створена на основі Положення "Про заснування вчених архівних комісій та історичних архівів" 13 квітня 1884.

Офіційне відкриття комісії відбулося 26 жовтня (8 листопада) 1903 року в Полтаві. Про високий рівень організаційних питань при створенні науково-архівного інституту свідчить такий промовистий факт: головою і попечителем ПВАК призначили полтавського губернатора князя М.Урусова, а секретарем-правителем - відомого історика І.Павловського.

ПВАК розпочала свою діяльність з метою впорядкування архівних справ в губернії, виявлення, систематизації та збереження цінного архівного матеріалу. Основними напрямками її діяльності були збереження і вивчення пам'яток минулого, популяризація історичних знань. Надзвичайно вагома археологічна та публіцистична спадщина Полтавської вченої архівної комісії. У друкованому органі комісії "Праці Полтавської вченої Архівної комісії" (15 томів за 1905-1917 рр.) Розміщені ряд документальних матеріалів, досліджень, глибоких наукових досліджень; окремими виданнями були оприлюднені "Актовые книги Полтавского городского уряда ХVІІ века", "Материалы по народной словесности Полтавской губернии. Роменский уезд" та ін.

Незважаючи на те, що Полтавська вчена архівна комісія працювала в умовах російського самодержавства, майже всі напрямки її діяльності сприяли розвитку української історичної науки і українознавства. Державний архів Полтавської області є найбільшою скарбницею документів з історії Полтавщини, де зберігається понад 6910 фондів, 1310000 справ. Найдавніший документ датується 1693 роком. Є три унікальні документи (універсали українських гетьманів Івана Мазепи, Кирила Розумовського і Скоропадського). Крім документів на паперовій основі, архів зберігає кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи.

Документи розміщені в 12 сховищах, загальна площа яких становить 1941,4 кв. м, довжина стелажних полиць - 12082,5 п. м. Документи, що знаходяться на таємному зберігання, складають лише 0,007%. За мінімальними оцінками грошова вартість документів становить близько 20 млн. грн.

Щорічно державний архів видає понад 1000 тематичних, біографічних, генеалогічних довідок та довідок соціально-правового характеру. Для задоволення потреб в ретроспективній інформації в архіві функціонує два читальні зали. До послуг користувачів 14 тематичних покажчиків, а також систематичний, географічний, іменний каталоги. Науково-довідковий фонд складає більше 13 000 книг і брошур за 1846 - 2013 роки. Основа науково-довідкового фонду архіву - література з історії Полтавщини, звіти полтавських губернаторів, огляди сільського господарства, пам'ятні книги, звіти губернської і повітових земських управ, праці Полтавської вченої архівної комісії, матеріали подворно-господарського перепису по повітах губернії. У науково-довідковому фонді зберігаються видання з питань архівознавства, бібліотечної справи, всесвітньої історії, соціології, філософії, права тощо. Періодичні видання представлені центральними і місцевими газетами. Довідковий апарат науково-довідкового фонду - алфавітний і тематичний каталоги.

Друга світова війна завдала Державному архіву Полтавської області непоправні втрати. У вересні 1941 вдалося евакуювати близько 70 тисяч справ. Основна частина документів (1572795 одиниць зберігання) загинула.

 

Друк   E-mail