Архівні стандарти

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації . Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.001-98

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.002-2002

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.003-2003 Файл у форматі RTF+ZIP (53 Кб)

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005 Файл в форматі PDF (233 Кб)

Друк