Державний архів Полтавської області. Хронологічна довідка.

Весна 1917 року.  При Полтавському губернському громадському комітеті організований Політичний архів.

Літо 1917 року. Створення Полтавського комітету охорони пам'яток, який доклав чимало зусиль для охорони архівів.

10 січня 1918 року.  Виконавча комісія Полтавської губернської народної управи висунула пропозицію заснувати Історичний архів Полтавщини.

20 січня 1918 року. Полтавська губернська народна управа ухвалила організувати Історичний архів Полтавщини.

9 серпня 1918 року. Полтавське губернське земське зібрання затвердило кошторис, штат архіву та його повну назву: Центральний історичний архів Полтавщини.

Лютий 1919 року. Розпорядження Полтавської Ради робітничих депутатів про охорону архівів.

20 квітня 1920 року. Раднарком Української РСР видав постанову "Про націоналізацію централізацію архівної справи на Україні", якою всі архіви, включаючи  і приватні збірання, а також старі друковані видання, оголошено загальнонародною власністю.

8 серпня 1920 року – січень 1922 року. Період діяльності Полтавської губернської комісії по вилученню та утилізації непотрібних архівних матеріалів. Комісія мала назву Губутиль та Губархів. Матеріали, що мали цінне історичне значення, передавалися до Центрального історичного архіву Полтавщини.

7 листопада 1920 року. Відкрито Центральний Пролетарський музей Полтавщини. До складу цієї організації (як автономна установа) увійшов Центральний історичний архів Полтавщини.

4 серпня 1922 року. Президія Полтавського губвиконкому ухвалила утворити в Полтаві губернське архівне управління. Центральний історичний архів Полтавщини перейшов у його підпорядкування, змінивши назву на Губернський історичний архів.

2 липня 1923 року. Постанова ВУЦВК "Про закріплення за архівами приміщень".

Жовтень 1925 року. Ліквідація Полтавського губернського архівного управління та утворення Полтавського окружного архівного управління.  Губернський історичний архів отримав нову назву: Історичний архів при Полтавському окружному архівному управління, вживалась назва – Полтавський історичний архів.

Червень 1926 року. Полтавський історичний архів перейменовано в Полтавський крайовий історичний архів.

Осінь 1930 року. Реорганізація Полтавського окружного архівного управління в Полтавське місцеве архівне управління.

1 березня 1932 року. На базі Полтавського місцевого архівного управління та Полтавського крайового історичного архіву створено Полтавський державний історичний архів.

25 липня 1938 року. Розпочало свою роботу Полтавське обласне архівне управління, Полтавський Державний історичний архів перейменовано в Полтавський обласний історичний архів і передано в підпорядкування обласному архівному у правлінню.

1938 – березень 1939 року. Передача архівний установ республіки у відання НКВС СРСР та НКВС УРСР. Створення архівного відділу НКВС УРСР та Полтавського архівного відділу УНКВС.

29 березня 1941 року. Постанова РНК СРСР "Про затвердження Положення про Державний архівний фонд Союзу РСР і мережу державний архівів СРСР".  Полтавський  обласний історичний архів змінив назву: Державний архів Полтавської області.

Липень – серпень 1941 року. Часткова евакуація документів Державного архіву Полтавської області у  м. Балашов Саратовської області..

1942 рік. Полтавські архівні документи з Балашова евакуйовані в Шадринськ Курганської області.

25 вересня – 19 жовтня 1943 року. Організаційний період по відновленню роботи Державного архіву Полтавської області.

19 жовтня 1943 року. Наказ №1 директора архіву про початок виробничої архівно-технічної діяльності.

1943-1950 роки. Відновлення документальної бази архіву. Проведення обліку сконцентрованих в архіві документів.

1954 рік. Утворення Черкаської області, до якої відійшли 6 районів Полтавської області: Гельмязівський, Драбівський, Золотоніський, Іркліївський, Шрамківський та Чорнобаївський. Із Полтавського архіву були передані у Черкаси архівні фонди установ, організацій, підприємств, що діяли на території вказаних районів.

7 лютого 1956 року. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР "Про заходи по упорядкуванню режиму зберігання та кращому використанню архівних документів Міністерств і відомств"

18 квітня 1956 року. Відбуваються зміни в організації комплектування архівів документами. Зокрема, припинився прийом на державне зберігання документів з особового складу.

4 жовтня 1958 року. Постановою Ради Міністрів УРСР №418 затверджена мережа архівів республіки. Архів перейменований у Полтавський обласний державний архів.

1959 рік. Видано перший путівник "Державний архів Полтавської області".

ІІІ квартал 1959 року. Завершилася відбудова приміщення державного архіву по вулиці Пушкіна 18/24.

1959-1960 роки. Початок роботи зі створення системи каталогів державного архіву.

11 квітня 1960 року. Згідно з Постановою ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР №545-33 "Про переведення архівного управління МВС УРСР в Архівне Управління при Раді Міністрів УРСР" Полтавський архівний відділ із Управління МВС у Полтавській області перейшов у безпосереднє підпорядкування виконавчому комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих, а Полтавський обласний державний архів підпорядковувався Архівному відділу Полтавського облвиконкому.

10 серпня 1960 року. Обіжник Головархіву при  Раді Міністрів СРСР №3/6353-Б про запровадження списків №1, 2, згідно з якими повинно проводитися комплектування державних архівів.

20 січня 1970 року. Згідно з наказом завідуючого архівним відділом Полтавського облвиконкому  госпрозрахункова група з науково-технічного опрацювання документів (створена в червні 1967 року) передана з підпорядкування архівного відділу в підпорядкування Полтавського обласного державного архіву.

1 січня 1972 року. У штат архіву вводиться посада начальника лабораторії, фотографа-реставратора; на базі групи по ремонту та реставрації документів створюється лабораторія по мікрофільмуванню та реставрації документів.

13 серпня 1979 року. Згідно з наказом Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР  №57 створений відділ комплектування, експертизи цінності документів та контролю за відомчими архівами.

7 серпня 1980 року. Наказ Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР №67 "Про приведення найменувань державних архіві республіки у відповідність з Положенням про ДАФ СРСР". Полтавський обласний державний архів перейменовано у Державний архів Полтавської області.

1982 рік. Видання друге, доповнене, доопрацьоване "Державний архів Полтавської області. Путівник".

26 липня 1988 року – 12 грудня 1988 року. Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР №202, рішенням Полтавської обласної Ради народних депутатів від 22 вересня 1988 року ліквідовано архівний відділ Полтавського облвиконкому. Функції, штати, фонд заробітної плати та архівне приміщення передані Державному архіву Полтавської області.

Вересень 1991 року. За рішенням Полтавського облвиконкому №213 від 10 вересня 1991 року документи партійного архіву Полтавського обкому Компартії України передані державному архіву.

Березень 1992 року. Згідно з рекомендаціями колегії Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 24 березня 1992 року на базі колишнього партархіву Полтавського обкому Компартії України створено відділ громадських організацій Державного архіву Полтавської області.

24 грудня 1993 року. Прийнято Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи". Державний архів – структурний підрозділ Полтавської обласної державної адміністрації.

25 грудня 1996 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України про віднесення посад працівників державних архівів областей до державних службовців.

 


Друк   E-mail