Дорадчі органи

КОЛЕГІЯ

Колегія державного архіву є  консультативно-дорадчим органом і утворюється  для підготовки  рекомендацій  щодо виконання своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать  до його компетенції та для колективного і вільного обговорення  найважливіших напрямів  його діяльності.

До складу колегії, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, входять директор державного архіву (голова колегії), його  заступники, керівники структурних підрозділів державного архіву та архівних відділів міських рад, районних державних адміністрацій,  а також за згодою – керівники обласної державної адміністрації, посадові особи органів  місцевого самоврядування, представники громадських організацій, навчальних закладів, творчих спілок.

Колегія державного архіву:

 

ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНА КОМІСІЯ (ЕПК)

 Створена для розгляду науково-методичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, визначенням у складі Національного архівного фонду, унікальних документів, здійснення науково-методичного керівництва діяльністю експертно-перевірних комісій архівних установ  районних держадміністрацій, міських рад,  а також експертних  комісій  державних органів, органів  місцевого  самоврядування, підприємств, установ та  організацій,  фондово-закупівельних  комісій  музеїв, що перебувають у  державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій  бібліотек, що перебувають у державній чи  комунальній  власності.

До складу ЕПК, який затверджується наказом директора державного архіву, входять фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно  до профілю державного архіву. 

Основними завданнями ЕПК є: 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Науково-методична рада (НМР) Державного архіву Полтавської області є дорадчим органом,  створеним  для підвищення  якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.

До складу  НМР, який затверджується наказом директора державного архіву,  входять керівники відділів  та головні спеціалісти державного архіву, провідні спеціалісти науко-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю.

Основними завданнями НМР є:

Друк