З 06.10.2016 року по 07.10.2016 року на базі Державного архіву Полтавської області відбулося стажування працівників ПрАТ  ″Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат″, ТОВ ″Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат″, ТОВ ″Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат″ з питань діловодства та архівної справи.

У ході стажування фахівці були ознайомлені з діяльністю державного архіву та фондами, які він зберігає, законодавчими та нормативно-правовими актами з питань діловодства і архівної справи, порядком складання індивідуальних інструкцій з діловодства, номенклатур справ, положень про архівні підрозділи та експертні комісії, складанням і оформленням службових документів, порядком проведення експертизи цінності документів та складанням акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, а також з основними положеннями роботи архівних підрозділів.

У ході проведення практичних занять, фахівці гірничо-збагачувальних комбінатів опанували навиками в оправлені справ, оформлені обкладинок справ, нумерації аркушів у справах, складані засвідчувальних написів у справах і внутрішніх описів.