• Eng
  • Рус
  • Укр

До уваги громадян, які бажають отримати архівні послуги!

Інформація щодо оформлення запитів та роботи читальних залів розміщена у рубриці"ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН".

Документальна виставка „Конституційний процес в Україні: мовою документів”

22 червня 2017 року у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації відкрито документальну виставку „Конституційний процес в Україні: мовою документів” до 21-ї річниціухвалення Конституції України.

  На виконання Указу Президента України від 20.04.2017 року №111/2017 „Про відзначення 21-ї річниці Конституції України” Державним архівом Полтавської області підготовлено документальну виставку, яка складається із трьох розділів, містить 50 документів, і з них 24 текстових. Документи та матеріали хронологічно охоплюють період від початку ХХ століття до сьогодення.

 У заході взяли участь керівництво області, представники громадськості та засобів масової інформації, працівники управлінь та відділів облдержадміністрації та ін.

  У першому розділі представлено копії документів, які свідчать про розвиток політико-правової думки та українського конституціоналізму наприкінці ХІХ ст. – першій чверті ХХ ст. Тут, зокрема містяться: копії Універсалів Української Центральної Ради, проекти Конституцій Української держави, світлини масових заходів періоду Української революції. У розділі низка портретів: очільників української революції та полтавців – авторів конституційних праць першої чверті ХХ ст. П. І. Чижевського, В. М. Шемета (автора проекту Лубенської Конституції 1905 року).Представлені документи свідчать, що  упродовж  ХІХ  поч. ХХ ст. на Україні було розроблено кілька конституційних проектів, в яких не тільки продовжилися традиції правової думки поч. ХVІІІ ст. а й ураховувалися європейські та світові надбання.

 Документи другого розділу розповідають про розвиток конституційналізму в радянський період. У цьому розділі представлено копії Конституцій УРСР 1919, 1929, 1937, 1978 рр., інформації вищого партійного керівництва республіки про так зване всенародне обговорення і схвалення населенням „Основного Закону УРСР”  (1936 та 1978 рр.), витинки із місцевих періодичних видань довоєнного періоду. Водночас ціла низка документів цього інформаційного блоку свідчить про реальне життя та становище населення в СРСР під сонцем Сталінської Конституції, у тому числі про масові репресії, Голодомор 1932-1933 рр., войовничий атеїзм та ідеологічну обробку населення, тощо        

  У третьому розділі представлено документи, що розповідають про соціально-політичні перетворення 1980-х – 1990-тих рр., розвиток конституційного процесу в перші роки незалежності України. На стендах, зокрема містяться: Закон УРСР „Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР” (5 липня 1991 р., ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4606, арк. 171–17), Постанова Верховної Ради Української РСР „Про Концепцію нової Конституції України” (22 травня 1991 р., ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4604, арк. 153), Постанова Верховної Ради України „Про проект нової Конституції України” (1 липня 1992 р., ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4746, арк. 1), світлини ухвалення депутатами ВР України Декларації про державний суверенітет України, Конституції України (28 червня 1996 року) та ін. Представлені документи свідчать, що  ухвалення Конституції України (Основного Закону) 28 червня 1996 року мало величезне значення для оновленого суспільства, воно означало незворотні утвердження української державності, засвідчило остаточне подолання небезпеки повернення України до авторитарно-тоталітарної форми правління.

  Документи розділу розповідають також про сучасне суспільно-політичне життя країни та області, виконання краянами свого конституційного обов’язку – захисту свобод, цілісності  та незалежності своєї країни.

 Виставка підготовлена на основі документівЦентрального державного  кінофотофоноархіву ім. Г. Пшеничного, Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Центрального Державного архіву вищих органів влади та управління, Державного архіву Полтавської області.

 


Весь контент доступний за ліцензією  Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше

© 2019 Державний архів Полтавської області
Розробник: Divilon