Правила роботи з документами

Архів на підставі замовлення надає користувачеві за темою його роботи копії документів з фонду користування, а в разі їх відсутності – оригінали документів. Оригінали унікальних та особливо цінних документів може бути видано за згодою керівництва архіву у виключних випадках (спеціальне дослідження зовнішніх ознак тощо).

Користувач зобов’язаний запобігати пошкодженню документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з аудіовізуальними, електронними документами дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою.

Під час отримання документів, описів, друкованих видань користувачі мають перевіряти їх стан у присутності працівника архіву, повідомляючи про всі виявлені пошкодження, відсутність аркушів, неправильну нумерацію тощо.

Під час роботи користувач має право з дозволу керівництва архіву користуватися технічними засобами, що полегшують його роботу (мікрокалькулятор, портативний комп’ютер, диктофон тощо) за умови, що вони не завдають шкоди документам і не заважають іншим користувачам.

Після завершення роботи користувача працівник читального залу візуально перевіряє стан документів (копій) і у разі виявлення пошкоджень складає відповідний акт. Детальне перевіряння стану справ і документів, нумерації аркушів, наявності всіх особливо цінних та унікальних після повернення їх користувачем здійснює зберігач фондів. у разі виявлення пошкоджень складає відповідний акт та інформує керівництво.

Керівництво вирішує, які заходи приймаються щодо особи, яка здійснила порушення правил роботи з архівними документами (позбавлення права працювати у читальному залі, вирішення питання у судовому порядку та ін.)

Реставрація документів, пошкоджених з вини користувачів, здійснюється за їх рахунок.