Регуляторні акти

Наказ від 28.09.2012 р. №61 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Полтавської області на договірних засадах".


"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" вiд 07.05.1998 № 639 (зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639" вiд 30.11.2004 № 1608).

Друк