Науково-довідковий апарат

Анотований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду.

Реєстр фондів та архівних колекцій періоду нацистської окупації Полтавщини (1941-1943 роки)

Каталог метричних книг церков Полтавської губернії

Географічний каталог книг записів актів громадянського стану

Список фондів особового походження Державного архіву Полтавської області.


Передмова до алфавітних книг реєстрації актових записів про народження за 1920, 1921, 1923, 1924, 1938 роки, в яких є записи за попередні роки починаючи з 1894 року по м. Полтава.

Алфавітна книга реєстрації актових записів про народження за 1891, 1895, 1898, 1899, 1902-1904, 1906, 1907, 1909-1920 рр. (ф.р. 9126, оп.1, спр.10).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про народження за 1891, 1899-1904, 1906, 1907, 1909-1921 рр. (ф.р – 9126, оп. 1, спр. 13).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про народження за 1899, 1906, 1908, 1909, 1911, 1914, 1917, 1918-1921 роки (ф.р. 9126, оп.1, спр.14).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про народження за 1907, 1912, 1914, 1918, 1924, 1925 рр. та про шлюб 1912 р. (ф.р. 9126, оп. 1, спр. 22).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про народження за 1923 рік (ф.р. 9126, оп.1, спр.19).

Журнал-алфавіт обліку записів актів цивільного стану про народження за  1938 рік (1935 шлюб)  м. Полтава Полтавська область (ф.р-9126, оп. 1, спр. 47).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про шлюб за 1920-1921 рр. (ф.р. 9126, оп. 1, спр. 15).

Алфавітна книга реєстрації актових записів про шлюб за 1923-1925 рр. (ф.р. 9126, оп. 1, спр. 32).


Друк   E-mail